Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Inspectie van de bedrijven

Sevesobedrijven krijgen regelmatig inspectie.

Ieder gewest beschikt over een inspectieteam. Dat team bestaat uit gewestelijke en federale inspecteurs. Zij controleren regelmatig sevesobedrijven op basis van een vast inspectiesysteem

Bij ieder sevesobedrijf voeren zij een gepland en systematisch onderzoek uit: 

  • Inspecties gebeuren volgens een planning. Het is immers niet mogelijk om overal tegelijkertijd aanwezig te zijn of alle preventiesystemen voor alle risico’s binnen een bedrijf in één keer onder de loep nemen.
  • De inspectiedienst past systematische methodes toe, om eventuele fouten op te sporen. Het risico op een zwaar ongeval is afhankelijk van het chemisch en toxisch karakter van de gevaarlijke stoffen. Deze risico’s kan je dus niet zien tijdens een gewone inspectieronde. Je hebt er bijzondere inspectietechnieken voor nodig.