Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Sevesorisico

Sevesobedrijven zijn bedrijven waar men gevaarlijke stoffen produceert, verwerkt, behandelt, gebruikt  of opslaat, bijvoorbeeld raffinaderijen, petrochemische ondernemingen, chemische fabrieken, aardoliedepots of opslagplaatsen voor explosieve stoffen.

De naam Seveso verwijst naar een gemeente in het noorden van Italië. In de buurt van deze gemeente vond op 10 juli 1976 een ontploffing in een chemische fabriek plaats. Dit ongeval gaf zijn naam aan een Europese richtlijn, om het risico op industriële ongevallen te verkleinen. 

België telt in totaal 402 seveso-ondernemingen: 226 hoge- en 176 lagedrempelinrichtingen.