Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Toegankelijkheidsverklaring

Het Nationaal Crisiscentrum, streeft ernaar deze site toegankelijk te maken, in overeenstemming met de volgende wetgeving: de wet van 19 juli 2018 betreffende de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsorganisaties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website: www.seveso.be.

Nalevingsstatus

De website seveso.be werd ontwikkeld volgens de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 niveau AA. 

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de toegankelijkheidseisen. Aan sommige vereisten wordt niet voldaan: 

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze verklaring is op 28 november 2022 opgesteld. De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 25 april 2023.

Het Nationaal Crisiscentrum:

  • deed een vereenvoudigde, snelle audit na lancering van deze website. Lees hier het rapport.
  • plant een grondige externe audit op iets langere termijn. 

We zetten de rapporten van deze audits steeds op deze pagina.

Contactgegevens

Als je vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van onze website, kan je contact met ons opnemen via het contactformulier van het Nationaal Crisiscentrum

Als je niet tevreden bent over ons antwoord, kan je contact opnemen met de volgende controle-instantie: Federale Ombudsman: contact@federaalombudsman.be