Bij een noodsituatie kunnen de overheid en de hulpdiensten jou verwittigen…
Bedrijven en overheden testen regelmatig hun noodplannen.
Elke Seveso-onderneming moet een milieuvergunning krijgen, alvorens de…
De maatregelen die in een noodplan worden voorbereid zijn van toepassing…
Noodplannen beschrijven de organisatie van de hulpverlening bij een…
Hogedrempel-ondernemingen storten een  jaarlijkse bijdrage, o.a. voor…
Sevesobedrijven worden regelmatig geïnspecteerd door de bevoegde…
Om chemische ongevallen te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken,…