Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wat doet de overheid?

Een ongeval in een sevesobedrijf kan gevolgen hebben voor mens en milieu, zowel binnen als buiten het bedrijf. Om zo’n ongevallen te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken, werken de bevoegde overheden samen:

  • De federale overheid is verantwoordelijk voor de bescherming van het personeel en voor de voorbereiding en coördinatie van de noodplanning, in nauwe samenwerking met de federale diensten van de provinciegouverneurs.
  • De provinciegouverneurs zijn verantwoordelijk voor het opstellen van het bijzonder nood- en interventieplan (BNIP) seveso.
  • De gewesten zijn bevoegd voor ruimtelijke ordening.