Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Weet jij wat te doen bij een chemisch ongeval?

Sevesobedrijven zijn bedrijven waar men gevaarlijke stoffen produceert, verwerkt, behandelt of opslaat, bijvoorbeeld raffinaderijen, petrochemische ondernemingen, chemische fabrieken, aardoliedepots of opslagplaatsen voor explosieve stoffen.

Woon jij in de buurt van een sevesobedrijf?