Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wat doen ondernemingen?

Elke activiteit die een sevesobedrijf uitvoert, moet veilig kunnen verlopen. Enkel na een positieve evaluatie zal het bedrijf de activiteit ondernemen.

Deze aandacht voor veiligheid zorgt ervoor dat het aantal zware ongevallen in België en Europa daalt. Bij de arbeidsongevallen is de dalende trend zelfs nog harder merkbaar, met zeer lage ongevalscijfers als gevolg.