Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Hulp bij ongevallen

Bij een ongeval zijn zowel de eerste hulp als het intern noodplan van cruciaal belang. 

Eerste hulp

Sinds 1998 bestaat er de Belintra-overeenkomst (Belgian Incidents with Transports of hazardous substances). Deze overeenkomst regelt de professionele hulp bij chemische ongevallen. De overheid of de brandweer kan 24/7 beroep doen op de expertise van een team van deskundigen uit de chemische sector. Bij een ongeval kunnen zij telefonisch advies geven, een expert ter plaatse sturen of zelfs de hulpverlening bijstaan met gespecialiseerde interventies of –middelen. 

Intern noodplan

Alle sevesobedrijven hebben een intern noodplan. Dit plan oefenen ze en updaten ze regelmatig.