Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Veilig ontwerp & gebruik

Bij elk nieuw sevesobedrijf gebeuren er eerst grondige studies.

Verschillende risicoanalyses gaan aan het ontwerp en de uitbating vooraf, bijvoorbeeld HAZOPstudies (Hazard en Operability Studies) en veiligheidsstudies. Uit deze studies komen de vereiste veiligheidsmaatregelen naar voor. Die veiligheidsmaatregelen moeten bedrijven invoeren. Er vinden ook controles plaats of deze maatregelen voldoende efficiënt zijn. 

Een nieuw sevesobedrijf kan geen milieuvergunning krijgen zonder eerst deze studies te laten uitvoeren. Bestaande sevesobedrijven voeren deze studies regelmatig opnieuw uit, bijvoorbeeld voor het vergunningsbeleid en bijbehorende inspecties. 

Veilig gebruik

Na een veilig ontwerp, moet een sevesobedrijf uiteraard veilig worden uitgebaat. Inspectie en onderhoud zijn vaste onderdelen binnen deze industrie. 
De chemische sector neemt volgende initiatieven:

  • Het uitwisselen, bundelen en verbeteren van gezamenlijke kennis rond gezondheid-, veiligheid- en milieuzorgsystemen, over verschillende bedrijven en sectoren heen.  
  • Het organiseren van thematische workshops en het uitwisselen van ervaringen over specifieke elementen.
  • Het ontwikkelen van een gemeenschappelijk platform om ervaringen uit ernstige incidenten en bijna-ongevallen onderling te delen.