Wetgeving

Wetgeving

Het ongeval nabij Seveso in 1976 heeft zijn naam gegeven aan een Europese Richtlijn (1982), met betrekking tot de risico’s van industriële ongevallen. Deze richtlijn legt veiligheidsvereisten op, met nadruk op preventiemaatregelen, inspectieprogramma’s van de bedrijven en de ruimtelijke ordening van het gebied rond de hogedrempelbedrijven.

De Richtlijn heeft een dubbele doelstelling:

 1. ernstige ongevallen met gevaarlijke stoffen vermijden
 2. de gevolgen van zulke ongevallen voor mens en milieu beperken

Enkele preventieve acties uit de Richtlijn zijn o.a.:

 • het risico-beheer bij de exploitant van het bedrijf
 • inspectie- en onderhoudsprogramma's
 • ruimtelijke ordening rond hoge drempelinrichtingen
 • voorafgaande informatie aan de bevolking
 • organisatie van de hulpverlening
 • ...

Vertaling naar Belgisch recht

Sinds 16 februari 2016 bestaat er een samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit samenwerkingsakkoord, dat op 10 juni 2016 in werking trad, zet de Europese Seveso III-Richtlijn (2012) en het Verdrag van Helsinki (1992) om naar het Belgische recht.

Seveso-Richtlijn III

De Seveso-Richtlijn III verstrekt de basisprincipes van de Europese wetgeving, wat betreft de beheersing van het Seveso-risico. De Richtlijn bevat nieuwe regels, om zware ongevallen met gevaarlijke stoffen beter te beheren.

De nieuwe Richtlijn:

 • herschikt het toepassingsgebied op basis van het mondiale GHS (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals), het systeem voor uniforme kenmerking en etikettering van chemische stoffen en preparaten
 • versterkt de maatregelen betreffende de toegang van het publiek tot informatie over het milieu en de deelname van het publiek aan het besluitvormingsproces
 • voert een systeem van inbreuken van de Seveso-Richtlijn in.