Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Informeer je vooraf

Wist je dat je zelf de gevolgen van een noodsituatie kan beperken als je goed geïnformeerd bent?

Met de juiste informatie kan je snel reageren in de eerste, meest cruciale momenten. 

  • Kijk na of je in de buurt van een sevesobedrijf woont. Als je de risico’s in jouw omgeving kent, kan je je er ook op voorbereiden.
  • Schrijf je in op BE-Alert om een bericht te ontvangen in een noodsituatie.
  • Op www.mijnnoodplan.be kan je een noodplan maken dat jou en je familie helpt om snel én goed te reageren als er iets ernstig gebeurt.
  • Voorzie een noodpakket. Door thuis een noodpakket samen te stellen, ben je voorbereid om een tijdje te schuilen of snel te evacueren.