Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Sevesofonds

De sevesorichtlijn is opgesteld om ernstige ongevallen met gevaarlijke stoffen te vermijden en de gevolgen van zo’n ongevallen voor mens en milieu te beperken.

Om aan die doelstellling te voldoen, bestaan er twee fondsen:

De uitbaters van de hogedrempelinstellingen moeten een jaarlijkse geldsom betalen, om inkomsten voor de twee fondsen te genereren. Hoe groot deze som is, is afhankelijk van de gevaarlijke stoffen in dat bedrijf. 

Het fonds voor de risico’s van zware ongevallen betaalt:

  • de kosten voor de externe noodplanning van de hogedrempelbedrijven, bijvoorbeeld het opstellen van externe noodplannen, organiseren van oefeningen, …; 
  • de realisatie van informatiecampagnes;
  • de aankoop en het onderhoud van specifiek interventiemateriaal;
  • specifieke projecten of aankopen met betrekking tot het beheer van het sevesorisico.