Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Ruimtelijke ordening

Elk sevesobedrijf moet een milieuvergunning krijgen, voor het bedrijf kan opstarten.

De gewestelijke overheden reiken deze milieuvergunning uit. Zij gaan na of het vestigen of uitbreiden van een (nieuw) sevesobedrijf een aanvaardbaar risico is voor de omgeving, bijvoorbeeld woon- en natuurgebieden.

De uitbater zal dus moeten aantonen dat hij de gevaren van zijn site voldoende kan beheersen en de gevolgen van een mogelijk ongeval kan beperken