Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Noodplanning en rampenoefeningen

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen, kan er zich altijd een zwaar ongeval voordoen. Daarom maken overheden en bedrijven noodplannen op.

Intern noodplan

In een noodsituatie probeert de uitbater van het bedrijf de situatie zo snel mogelijk onder controle te krijgen. Alle sevesobedrijven hebben hiervoor een intern noodplan

Uitbaters zijn ook verplicht om de overheid op de hoogte te brengen bij een incident. 

Extern noodplan

Iedere burgemeester of gouverneur moet over een algemeen nood- en interventieplan beschikken voor zijn gemeente of provincie. Een algemeen nood- en interventieplan bevat algemene richtlijnen om elke soort noodsituatie beter te kunnen beheren.

Het sevesorisico vraagt nog extra voorbereidingsmaatregelen. Daarom maken provinciegouverneurs ook een bijzonder nood- en interventieplan seveso op. Dit is verplicht als er een hogedrempelonderneming op het grondgebied ligt. 

Dit noodplan is dus een aanvulling op:

  • het intern plan van het sevesobedrijf;
  • het algemeen nood- en interventieplan van de gemeente / provincie;
  • de monodisciplinaire interventieplannen. Een monodisciplinair interventieplan is een plan dat iedere discipline opmaakt om de eigen werking te beschrijven, bijvoorbeeld het medisch interventieplan of het brandweer interventieplan. 

In dit bijzonder noodplan staat:

  • een beschrijving van de risico’s;
  • een beschrijving van de noodplanningszones. Noodplanningszones zijn zones waarbinnen de verschillende overheden en interventiediensten beschermingsmaatregelen voorbereiden. De noodplanningszones worden berekend op basis van de risico’s en hun mogelijke effecten;
  • een beschrijving van de organisatie van de interventiezones. Interventiezones zijn de zones die gelden op het moment van de noodsituatie. Een evaluatie van de situatie op het moment zelf bepaalt de interventiezone;
  • een contactenlijst van alle betrokken partners;
  • een lijst met ongevallenscenario’s;
  • de specifieke procedures voor het sevesorisico, bijvoorbeeld rond de informatie aan de bevolking;
  • de specifieke maatregelen ter bescherming van de bevolking en goederen.

Bij de opmaak van een nieuw bijzonder nood- en interventieplan of bij een grote wijziging aan een bestaand noodplan stelt de gouverneur het ontwerp van dit plan ter beschikking in de gemeente van het bedrijf. Als inwoner kan je dan de publieke delen van dit plan inkijken en opmerkingen formuleren.  

Meer informatie over noodplannen

Rampenoefeningen

Overheden en bedrijven oefenen de verschillende noodplannen om de drie jaar. Zo’n oefeningen helpen om (nieuwe) procedures uit te testen, de haalbaarheid te evalueren en iedereen vertrouwd te maken met hun rol in een noodsituatie. Na iedere oefening vindt er een evaluatie plaats. 

Meer informatie over oefeningen.