Wat betekent Seveso ?

Wat betekent Seveso ?

Sevesobedrijven zijn een bedrijven waar gevaarlijke stoffen worden geproduceerd, verwerkt, behandeld of opgeslagen, bv. raffinaderijen, petrochemische ondernemingen, chemische fabrieken, aardoliedepots of opslagplaatsen voor explosieve stoffen. 

De naam verwijst naar een gemeente in het noorden van Italië, waar op 10 juli 1976 een ontploffing in een chemische fabriek plaatsvond. Na de ontploffing in een chemische fabriek heeft een dioxinewolk zich toen in de omgeving verspreid.

Het ongeval nabij Seveso in 1976 heeft zijn naam gegeven aan een Europese Richtlijn (1982), die de risico’s op industriële ongevallen en de gevolgen hiervan wil beperken.