Verschil hoge en lage drempel

Verschil hoge en lage drempel

 

Sevesobedrijven worden onderverdeeld in hogedrempelondernemingen en lagedrempelondernemingen, afhankelijk van de aard en de hoeveelheid gevaarlijke stoffen die in dat bedrijf aanwezig zijn.

  • Hogedrempelinrichtingen zijn bedrijven waar de hoeveelheid gevaarlijke stoffen gelijk is aan of groter is dan de hoge drempelwaarde.
  • Lagedrempelinrichtingen zijn bedrijven waar de hoeveelheid gevaarlijke stoffen gelijk is aan of groter is dan de lage drempelwaarde, maar kleiner dan de hoge drempelwaarde.

Voor meer informatie over de gevaarlijke stoffen, consulteer bijlage I van het Samenwerkingsakkoord.

De drempel van de onderneming bepaalt de verplichtingen die dat bedrijf moet nakomen:

Verplichting Lage drempel Hoge drempel
Opstelling en toepassing van een preventiebeleid van de zware ongevallen in de onderneming X X
Opmaak van een notificatie X X
Toepassen van een efficiënt beleid voor de veiligheid X X
Opstellen van een veiligheidsrapport   X
Opstellen van een intern noodplan X X
Opstellen van een extern noodplan (opgemaakt door de overheid)   X
Preventieve informatie aan de bevolking X X