Veilige industrie

Veilige industrie

 

Bij elke activiteit die een Sevesobedrijf onderneemt, wordt het veiligheidsaspect bekeken. Enkel bij een positieve evaluatie zal de activiteit tot uitvoering komen.

Deze cultuur van veiligheidsdenken zorgt ervoor dat het aantal zware ongevallen in België en Europa dalende is. Bij de arbeidsongevallen is de dalende trend zelfs nog harder merkbaar, met zeer lage ongevalscijfers als gevolg.