Veilig ontwerp

Veilig ontwerp

 

Elke geplande Seveso-installatie wordt aan grondige studies onderworpen. Verschillende risicoanalyses gaan aan het ontwerp en de uitbating vooraf, bv. HAZOP (Hazard en Operability Studies) en veiligheidsstudies. Uit deze studies komen vereiste veiligheidsmaatregelen naar voor, die vervolgens geïmplementeerd en op effectiviteit gecontroleerd worden.

Nieuwe Sevesobedrijven kunnen geen milieuvergunning krijgen zonder eerst deze studies te laten uitvoeren. Bestaande Seveso-ondernemingen actualiseren de veiligheidsstudies op regelmatige tijdstippen, in het kader van bv. het vergunningsbeleid en bijhorende inspecties.