Veilig gebruik

Veilig gebruik

 

Na een veilig ontwerp, moet een Seveso-bedrijf uiteraard veilig worden uitgebaat. Inspectie en onderhoud zijn vaste onderdelen van de operationele managementsystemen binnen de industrie.

Om de procesveiligheid nog verder te verhogen, neemt de chemische sector volgende initiatieven:

  • het bedrijfs- en sectoroverschrijdend uitwisselen, bundelen en verbeteren van gezamenlijke kennis rond gezondheid-, veiligheid- en milieuzorgsystemen
  • het organiseren van thematische workshops en de ervaringen rond specifieke elementen
  • het ontwikkelen van een gemeenschappelijk platform om ervaringen uit ernstige incidenten en bijna-ongevallen onderling te delen.