Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Verschil hoge en lage drempel

Sevesobedrijven worden onderverdeeld in hogedrempelondernemingen en lagedrempelondernemingen.

Dit is afhankelijk van de aard en de hoeveelheid gevaarlijke stoffen die in het bedrijf aanwezig zijn.

  • Hogedrempelbedrijven (type II) zijn bedrijven waar de hoeveelheid gevaarlijke stoffen gelijk is aan of groter is dan de hoge drempelwaarde
  • Lagedrempelbedrijven (type I) zijn bedrijven waar de hoeveelheid gevaarlijke stoffen gelijk is aan of groter is dan de lage drempelwaarde, maar kleiner dan de hoge drempelwaarde.

Om deze drempelwaarde te berekenen bestaan er verschillende formules
 

Wettelijke verplichting

De drempel van de onderneming bepaalt de wettelijke verplichtingen die het bedrijf of overheden moeten nakomen:

Verplichting Lage drempel Hoge drempel
Opstelling en toepassing van een preventiebeleid van de zware ongevallen in de onderneming X X
Opmaak van een kennisgeving aan de overheid X X
Toepassen van een efficiënt beleid voor de veiligheid X X
Opstellen van een veiligheidsrapport   X
Opstellen van een intern noodplan voor het bedrijf X X
Opstellen van een extern noodplan (opgemaakt door de gouverneur)   X
Preventieve informatie aan de bevolking X X