Sevesobedrijven in België

Sevesobedrijven in België

 

Sevesobedrijven zijn bedrijven waar gevaarlijke stoffen worden geproduceerd, verwerkt, behandeld of opgeslagen, bv. raffinaderijen, petrochemische ondernemingen, chemische fabrieken, aardoliedepots of opslagplaatsen voor explosieve stoffen.

België telt in totaal 395 Seveso-ondernemingen: 224 hoge- en 171 lagedrempelinrichtingen. Dit aantal kan schommelen in functie van de hoeveelheid van aanwezige producten of door het bijkomen of verdwijnen van productie eenheden.

Er wordt een databank bijgehouden door de deelstaten Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Verschillende industrieterreinen zijn betrokken bij het Seveso-risico:

  • productieplaatsen van grondstoffen (ontvlambaar, toxisch, explosief);
  • locaties voor de verwerking van grondstoffen;
  • locaties voor de opslag en distributie van gevaarlijke stoffen.