Sevesobedrijven in België

Sevesobedrijven in België

 

Sevesobedrijven zijn bedrijven waar gevaarlijke stoffen worden geproduceerd, verwerkt, behandeld of opgeslagen, bv. raffinaderijen, petrochemische ondernemingen, chemische fabrieken, aardoliedepots of opslagplaatsen voor explosieve stoffen.

België telt in totaal 395 Seveso-ondernemingen: 224 hoge- en 171 lagedrempelinrichtingen. Dit aantal kan schommelen in functie van de hoeveelheid van aanwezige producten of door het bijkomen of verdwijnen van productie eenheden.