Samenwerking tussen overheden

Samenwerking tussen overheden

Een ongeval in een Seveso-onderneming kan gevolgen hebben zowel binnen als buiten de site, zowel voor mens (werknemers of omwonenden) als voor milieu. Om zulke ongevallen te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken, werken de bevoegde overheden samen: