Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening

 

Elke Seveso-onderneming moet een milieuvergunning krijgen, alvorens de exploitatie kan worden opgestart. Het uitreiken van die milieuvergunning valt onder de bevoegdheden van de gewestelijke overheden. Zij gaan ook na of het inplanten of uitbreiden van nieuwe Seveso-onderneming een aanvaardbaar risico is voor de omgeving (woon- en natuurgebieden ed.).

De exploitant zal dus moeten aantonen dat hij de gevaren van zijn site voldoende zal beheersen en de gevolgen van een mogelijk ongeval afdoende kan beperken.