Rampoefening

Rampoefening

De verschillende noodplannen worden op regelmatige basis getest, zowel intern als op gemeentelijk of provinciaal niveau. Deze oefeningen verbeteren de kennis van de bestaande werkwijze, maakt werknemers en overheden meer vertrouwd met niet-dagelijkse organisatiestructuur en sensibiliseert de verschillende partners voor het veiligheidsaspect. Na de oefening worden bestaande procedures geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig.

Er zijn twee soorten oefeningen:

  • Theoretische oefeningen: de diverse actoren worden rond de tafel gebracht en bespreken hoe ze in een echte situatie zouden interveniëren.
  • Terrein-oefeningen: de oefening wordt in scène gezet op de plaats van de noodsituatie (simulatie). In principe worden de teams en de middelen echt ingezet op deze plaats, maar er zijn verschillende versies mogelijk.