Effect-en noodplanningszones

Effect-en noodplanningszones

 

De maatregelen die in een noodplan worden voorbereid zijn van toepassing binnen de noodplanningszone. De gevolgen van een Seveso-ongeval kunnen namelijk tot een bepaalde afstand merkbaar zijn. De exploitant dient voor zijn bedrijf voor elk rampenscenario een effectzone te berekenen, waarbinnen gevolgen voor mens, dier of milieu zouden kunnen optreden (van tientallen meters tot enkele kilometers). Op basis van de geïdentificeerde risico’s (brand, ontploffing, gitige uitstoot) en de berekende effectzones, bakent de overheid noodplanningszones af. Binnen die zones zijn de maatregelen van het noodplan van kracht.