Er zijn vier soorten risico’s.
Een sevesobedrijf kan hoge of lage drempel zijn.   
Er zijn verschillende soorten gevaarlijke stoffen. 
Het ongeval nabij Seveso in 1976 gaf zijn naam aan een Europese Richtlijn.